Szukasz kredytu lub pożyczki?

Wypełnij formularz

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by umożliwić naszemu doradcy kontakt z Panią/em oraz - za odrębnie wyrażonymi zgodami - prowadzić działania marketingowe naszych produktów lub usług oraz produktów lub usług naszych partnerów. Podstawą prawną przetwarzania w powyżej wskazanym celu będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli realizować cel wskazany powyżej Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. spółkom z naszej grupy kapitałowej. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rozmowy z naszym doradcą (chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie po jego zakończeniu) lub do wycofania przez Panią/Pana uprzednio nam udzielonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych warunkuje nawiązanie z nami kontaktu. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy taką możliwość. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

2